แม่แบบ:กล่องนำทางแม่แบบจัดการสายอักขระ – ภาษาอื่น ๆ