แม่แบบ:กล่องข้อมูล จักรพรรดินีญี่ปุ่น – ภาษาอื่น ๆ