แฟร์ไชลด์รีพับลิค เอ-10 ธันเดอร์โบลท์ 2 - ภาษาอื่น ๆ