แนวรบด้านตะวันตก เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง - ภาษาอื่น ๆ