แนวรบด้านตะวันตก เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง – ภาษาอื่น ๆ