เฮฟเวนแอนด์เฮลล์ (อัลบั้มแบล็กซับบาธ) – ภาษาอื่น ๆ