เอ็ดเวิร์ด วินด์เซอร์ ลอร์ดดาวน์แพทริก – ภาษาอื่น ๆ