เหตุเพลิงไหม้อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส – ภาษาอื่น ๆ