เหตุระเบิดที่จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560 – ภาษาอื่น ๆ