เหตุการณ์การสูญพันธุ์ยุคครีเทเชียส–พาลีโอจีน – ภาษาอื่น ๆ