เสียงเสียดแทรก หลังปุ่มเหงือก ไม่ก้อง - ภาษาอื่น ๆ