เสียงกักเสียดแทรก หลังปุ่มเหงือก ไม่ก้อง – ภาษาอื่น ๆ