เสียงกักเสียดแทรก หลังปุ่มเหงือก ก้อง – ภาษาอื่น ๆ