เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน - ภาษาอื่น ๆ