เลขมาตรฐานสำหรับหนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน – ภาษาอื่น ๆ