เรื่องอื้อฉาวเบอร์ฮัดการพัฒนา 1มาเลเซีย – ภาษาอื่น ๆ