เรือประจัญบานชั้นคิงจอร์จที่ 5 (ค.ศ. 1939) – ภาษาอื่น ๆ