เรซิเดนต์อีวิล 3 (วิดีโอเกม พ.ศ. 2563) – ภาษาอื่น ๆ