เมอร์เซเดส-เบนซ์ เอสแอลอาร์ แม็คลาเรน - ภาษาอื่น ๆ