เฟรเดริก เมนดี (นักฟุตบอลเกิดปี ค.ศ. 1988) – ภาษาอื่น ๆ