เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบก – ภาษาอื่น ๆ