เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์มีเนีย – ภาษาอื่น ๆ