เปโดร (นักฟุตบอลเกิดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2530) – ภาษาอื่น ๆ