เปโดร (นักฟุตบอลเกิดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2530) - ภาษาอื่น ๆ