เดอะ ฮอบบิท: ดินแดนเปลี่ยวร้างของสม็อค – ภาษาอื่น ๆ