เจ้าอุตรการโกศล (ศุขเกษม ณ เชียงใหม่) - ภาษาอื่น ๆ