เจ้าหญิงไธราแห่งเดนมาร์ก (พ.ศ. 2396-2476) – ภาษาอื่น ๆ