เจ้าหญิงฮิซาโกะ พระชายาในเจ้าชายโนริฮิโตะ - ภาษาอื่น ๆ