เจ้าหญิงอาเดิลไฮท์แห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ – ภาษาอื่น ๆ