เจ้าหญิงฟร็องซวซแห่งออร์เลอ็อง (ค.ศ. 1902–1953) - ภาษาอื่น ๆ