เจ้าหญิงชาร์ลอตต์แห่งเวลส์ (ประสูติ พ.ศ. 2558) – ภาษาอื่น ๆ