เจ้าหญิงกาตารีนา-อามาลียา เจ้าหญิงแห่งออเรนจ์ – ภาษาอื่น ๆ