เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) – ภาษาอื่น ๆ