เจ้าชายแห่งเปอร์เซีย: มหาสงครามทะเลทรายแห่งกาลเวลา - ภาษาอื่น ๆ