เจ้าชายแห่งเปอร์เซีย: มหาสงครามทะเลทรายแห่งกาลเวลา – ภาษาอื่น ๆ