เจ้าชายแรนีเยที่ 3 องค์อธิปัตย์แห่งโมนาโก – ภาษาอื่น ๆ