เจ้าชายแรนีเยที่ 3 องค์อธิปัตย์แห่งโมนาโก - ภาษาอื่น ๆ