เจ้าชายเฟรเดอริกที่ 1 ดยุกแห่งอันฮัลท์ – ภาษาอื่น ๆ