เจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์ - ภาษาอื่น ๆ