เจ้าชายฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์ – ภาษาอื่น ๆ