เจ้าชายดูอาร์เต นูโน ดยุกแห่งบรากันซา - ภาษาอื่น ๆ