เจ้าชายคาร์ล ออสการ์ ดยุกแห่งเซอเดร์มันลันด์ – ภาษาอื่น ๆ