เจ้าชายคาร์ล ฟิลิป ดยุกแห่งแวร์มลันด์ – ภาษาอื่น ๆ