เขตบริหารพิเศษฮ่องกงในเอเชียนเกมส์ 2006 – ภาษาอื่น ๆ