เกมออนไลน์ผู้เล่นจำนวนมากแบบเล่นตามบทบาท – ภาษาอื่น ๆ