อาร์ชดยุกคาร์ล แฟร์ดีนันด์ แห่งออสเตรีย – ภาษาอื่น ๆ