หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) – ภาษาอื่น ๆ