หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาในโอลิมปิกฤดูหนาว 1994 - ภาษาอื่น ๆ