หมู่เกาะบริติชเวอร์จินในโอลิมปิกฤดูร้อน 2004 - ภาษาอื่น ๆ