หมวดหมู่:เทศกาลดนตรีที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 – ภาษาอื่น ๆ