หมวดหมู่:ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แบ่งตามบริษัท – ภาษาอื่น ๆ