หมวดหมู่:อนิเมะที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2527 – ภาษาอื่น ๆ