หมวดหมู่:อนิเมะที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2514 – ภาษาอื่น ๆ