หมวดหมู่:องค์การแบ่งตามปีที่ปิดกิจการ – ภาษาอื่น ๆ